Mut Hakkında Bilgiler

Hayati Sonay

Admin
Yetkili Kişi
#1
Mut, Kayısı (diğer adıyla Karacaoğlan) Festivali, Göksu Erik ve Yörük Festivali, Göğden Yayla Şenlikleri, Güme Mahallesi Yayla Şenlikleri, dere İncir Festivali, Perente Şenlikleri gibi etkinliklerle sürekli faal olan, Türkiye’nin en büyük bayrağını taşıyan, iki milli parkı olan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne aday gösterilen Alahan Kilisesi’ni sınırları içerisinde bulunduran müthiş bir ilçedir Mut.

Mut Nüfusu
Mut Nüfusu 2014 yılı verilerine göre 62,354’tür.

Mut Tarihi Yerleri
Mut tarihi yerleri’ni gezerken, Milattan Önce 2000’lerden gelen tarih kokan sesleri duyabilirsiniz.
Mut Kalesi: Kalenin yapıldığı tarih tam olarak bilinememektedir; ancak Hititler Dönemi’nde yapıldığı sanılmaktadır. Bizans ve Karamanoğulları dönemlerinde tamir edilen kale, son olarak 1992 yılında Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmiştir. Şehrin tam ortasında yer alan kale, içinde iç kule diye adlandırılan bir bölüme sahiptir. Kalenin içerisinde çıkan Kalepınar, kentin su kaynağıdır.
Evliya Çelebi’nin anlattığına göre; Karamanoğlu Yakup Bey, Mut Kalesi’ni Rumlardan almak ister. Ancak tüm askerlerini şehit verir ve yenilir. Karamanoğlu İbrahim Bey ise, bu yenilginin intikamını almak için büyük bir ordu ile Mut Kalesi’ne hücum eder. 70,000 Rum askerini kılıçtan geçirten İbrahim Bey, Rum asker ölülerini de kalenin güneyindeki bir tepeye gömdürtür.Bu nedenle tepeye Maşatlık Tepesi denilmektedir.

Alahan (Apandos) Kilisesi/ Manastırı: Göksu Vadisi’ni gören dik bir yamaçta bulunan Alahan Kilisesi, 1000-1200 metre yükseklikte bulunmaktadır.
Hristiyanlık Kapadokya ve Konya civarında yayılırken, dini kabul edenlerin zulme uğrama ve öldürülme korkuları onları dağlık bölgelere sığınmaya, mağaralarda yaşamaya zorlamıştır. Hristiyanlığın öncülerinden Paulus ve Barnabas, dinlerini yayabilmek için Konya-Kapadokya ve Antalya- Antakya arasında maceralı yolculuklar yapan bu iki azizin konakladıkları yerlere onları hatırlatmak amacıyla kiliseler yapılmıştır. İşte Apandos Kilisesi de Aziz Paulus ve Barnabas’ın hatırlanması amacıyla yapılan anıtlardandır. Bu tarihi alanda, Batı Kilisesi (Evangelist Bazilika), Manastır ve Doğu Kilisesi, kayalara oyulmuş keşiş odacıkları ve kiliseyi yaptıran Tarasis’in lahit mezarı bulunmaktadır. Tüm bu yapılar, Ayasofya ile ortak mimari özellikler taşımaktadır.

Çok harap durumda olan Batı Kilisesi, Aziz Paulus ve Aziz Pierre figürlerini; Cebrail ve Mikail’in simgesel yaratıkları ezişini; kükreyen aslan, kartal ve öküz sembollerini; İncil yazarlarının tasvirlerini; üzül salkımları, asma yaprakları ve balık motiflerini taşımaktadır.
Göksu Vadisi içerisinde çok sayıda “kaya kilise” ve barınaklar bulunmaktadır.
Dağpazarı Kilisesi (Corapissus): Bizans dönemine aittir. Uzaktan heybetli görünen kilisenin sadece apsisi ile bazı duvarları ayakta kalabilmiştir. Burada bulunan antik şehir kalıntılarının üzerine bir köy kurulmuştur. Bu yayla köyünün ortasında kilise kalıntıları ve bir köy evinin bahçesinde mozaikler bulunmaktadır. Antik dönemden kalan su sarnıçları da köylüler tarafından soğuk hava deposu olarak değerlendirilmektedir.
Karacaoğlan Anıt Mezarı: Büyük bir halk şairi olan Karacaoğlan’ ın mezarı Karacaoğlan (Çukur) Köyü ile Dere Köyü arasında bir tepededir. Hayatı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmayan Karacaoğlan’ ındoğduğu yer bilinmemekle birlikte öldüğü yer ve mezarı bellidir. Ayrıca Çınaraltı Parkı’nda Karacaoğlan’ın heykeli bulunmaktadır.

Mavga Kalesi: Kitabede bu kalenin Selçuklular tarafından kullanıldığını öğrenmekteyiz. Su sarnıçları ve hayvan ahırları da bulunduran kale, doğal yalçın kayaların oyulması ile inşa edilmiştir.
Laal Paşa Cami:Laal Paşa tarafından Karamanoğulları İbrahim Bey’in emri ile inşa edilmiştir. Caminin bahçesinde 2 türbe bulunmakta; birinde 3, diğerinde 4 mezar bulunmaktadır. Cami günümüze gelene kadar iki kez onarım görmüştür.

Mut Gezilecek Yerler
Mut adı kısa; ama gezmesi uzun sürecek bir ilçedir. Mut gezilecek yerlerine baktığımızda, özellikle tarihi eserlerin sayıca çok fazla olduğunu; ancak milli parkların ve doğal güzelliklerin de nitelikli olduğunu, güzelin doğadaki tanımı olduğunu gözlerinizle görmelisiniz.
Mut ilçesinde bulunan doğa güzellikleri: Sertavul Geçidi,Karaekşili Milli Parkı, Yerköprü Şelalesi, Sertavul Yaylası, Kırkpınar,Çınaraltı Milli Parkı.
Mut ilçesinde bulunan tarihi eserler: Mut Kalesi, Karacaoğlan Heykeli, Karacaoğlan Anıt Mezarı, Alahan Manastırı, Dağpazarı Kilisesi, Balabol Örenleri, Laal Paşa Cami, Mavga Kalesi, Alaoda Mağarası, Sertavul Hanı, Sinobiç Kalıntıları, Nur Sofu Türbesi, Taş Han, Kızıl Minare, Söğütözü Köprüsü, Dağ Cami.

Mut Yemekleri
Batırık, Mersin’in diğer ilçelerinde de yapılır; ancak batırığın ilk pişirildiği yer Mut mutfağıdır.Mut yemekleri ve tatlıları gelin önü, pekmez helvası, höşmerim, sütlüaş, yoğurt çorbası, sıkma-dürüm, kaymaklı börek, topalak, kakaç, keşkek olarak sayılabilir.

Mut Mahalleleri
Alaçam Mahallesi, Aşağıköselerli Mahallesi, Aydınoğlu Mahallesi, Bağcağız Mahallesi, Ballı Mahallesi, Barabanlı Mahallesi, Bozdoğan Mahallesi, Burunköy Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çağlayangedik Mahallesi, Çaltılı Mahallesi, Çamlıca Mahallesi, Çampınar Mahallesi, Çatakbağ Mahallesi, Çatalharman Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, Çivi Mahallesi, Çortak Mahallesi, Çömelek Mahallesi, Çukurbağ Mahallesi, Dağpazarı Mahallesi, Demirkapı Mahallesi, Dereköy Mahallesi, Derinçay Mahallesi, Deveci Mahallesi, Diştaş Mahallesi, Doğancı Mahallesi, Elbeyli Mahallesi, Elmapınar Mahallesi, Esençay Mahallesi, Evren Mahallesi, Fakırca Mahallesi, Geçimli Mahallesi, Gençali Mahallesi, Göcekler Mahallesi, Gökçetaş Mahallesi, Göksu Mahallesi, Göksu (Merkez) Mahallesi, Güllük Mahallesi, Güme Mahallesi, Güzelköy Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Hacıahmetli Mahallesi, Hacıilyaslı Mahallesi, Hacınuhlu Mahallesi, Hacısait Mahallesi, Hamam Mahallesi, Haydarköy Mahallesi, Hisarköy Mahallesi, Hocalı Mahallesi, Ilıca Mahallesi, Irmaklı Mahallesi, Işıklar Mahallesi, İbrahimli Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Kale Mahallesi, Karacaoğlan Mahallesi, Karadiken Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Kavaközü Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi, Kayaönü Mahallesi, Kelceköy Mahallesi, Kemenli Mahallesi, Kırkkavak Mahallesi, Kışlaköy Mahallesi, Kızılalan Mahallesi, Köselerli Mahallesi, Kumaçukuru Mahallesi, Kurtsuyu Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Kültür Mahallesi, Kürkçü Mahallesi, Meydan Mahallesi, Mirahor Mahallesi, Mucuk Mahallesi, Narlı Mahallesi, Narlıdere Mahallesi, Ortaköy Mahallesi, Özköy Mahallesi, Özlü Mahallesi, Palantepe Mahallesi, Pamuklu Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Sakız Mahallesi, Sarıveliler Mahallesi, Selamlı Mahallesi, Suçatı Mahallesi, Tekeli Mahallesi, Topkaya Mahallesi, Topluca Mahallesi, Tuğrul Mahallesi, Yalnızcabağ Mahallesi, Yapıntı Mahallesi, Yatırtaş Mahallesi, Yazalanı Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Yıldızköy Mahallesi, Yukarıköselerli Mahallesi, Zeytinçukuru Mahallesi
 
Yukarı